JAANA PELKONEN Tolkun ihminen

Katse nuoriin

Talouden positiivisesta vireestä huolimatta nuorisotyöttömyys on edelleen maassamme korkealla tasolla. Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli viime vuoden joulukuussa yhteensä 38 399 nuorta. Korkea nuorisotyöttömyys on puolestaan lisännyt alle 25-vuotiaiden toimeentulotuen saajien määrää. Viime vuonna Kelasta maksettiin perustoimeentulotukea 78 000 alle 25-vuotiaalle täysi-ikäiselle, mikä vastaa noin 17 prosenttia saman ikäisestä väestöstä. Kyseessä on suuri joukko nuoria. Toimeentulotuki on tarkoitettu viimesijaiseksi lyhytaikaiseksi tukimuodoksi auttamaan tilapäisen vaikean ajan yli. Kelan tietojen mukaan toimeentulotukiasiakkuudet erityisesti nuorten kohdalla ovat kuitenkin muuttuneet pitkäaikaisiksi, mikä ei ole tuen alkuperäinen tarkoitus.

Meillä ei ole varaa menettää inhimillisesti, eikä kansantaloudellisesti ainuttakaan tulevaisuuden osaajaa, tekijää tai ajattelijaa. Toimeentulotukiriippuvuus on pyrittävä estämään ja nuorista on saatava koppi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kelan tulee tällä hetkellä omien ohjeidensa mukaisesti ilmoittaa hakijan asuinkuntaan, mikäli alle 25-vuotiaan pääasiallinen toimeentulo on viimeisen neljän kuukauden aikana ollut vain toimeentulotuki. Tämä on tarpeellinen toimenpide, mutta ei kuitenkaan yksinään riitä auttamaan nuoria. 

Syrjäytymisvaarassa olevien nuor­ten kan­nal­ta on hy­vin on­gel­mal­lis­ta, et­tä he voi­vat ha­kea pit­kiä­kin ai­ko­ja toi­meen­tu­lo­tu­kea kirjallisesti. Tällainen käytäntö passivoi ja vahvistaa syrjäytymiskierrettä. Jokainen toimeentulotukea saava nuori tulisi mielestäni tavata kasvotusten ja auttaa tarvitsemansa avun ja tuen piiriin. Erityisesti nyt perustoimeentulotuen laskennan ja maksatuksen siirryttyä Kelalle on varmistettava, että saumaton yhteistyö sosiaalityön ja Kelan kanssa onnistuu. Nuoret eivät saa jäädä uudistuksen jalkoihin.

Nuorten syrjäytymistä ja työttömyyttä on pyritty viime vuosien aikana ennaltaehkäisemään ja ratkaisemaan valtiohallinnon taholta monin eri tavoin. Esimerkiksi viime vuoden puoliväliriihessä hallitus totesi nuorten palveluiden, kannustimien ja tukitoimien koordinaation olevan riittämättömiä. Tämän pohjalta päätettiin toteuttaa 19 kohtaa sisältävä lista, jolla ehkäistään syrjäytymistä, sekä vähennetään koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten määrää (lista: http://bit.ly/2qd0BA2).

Nuoren näkökulmasta syrjäytymisen ehkäisyssä ehdottoman tärkeitä ovat toimivat peruspalvelut ja moniammatillinen yhteistyö. Tärkeitä päätöksiä tähän liittyen ovat olleet esimerkiksi Ohjaamo-toiminnan vakinaistaminen ja harrastustakuun käyttöönotto. Ohjaamo on matalan kynnyksen palvelumuoto, joka on tarkoitettu kaikille alle 30-vuotiaille nuorille.  Se kokoaa yhteen toimijat julkiselta, yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta, jolloin nuori saa kaikki tarvitsemansa avun yhdeltä luukulta. Kokoomuksen kunnanvaltuutettujen aloitteesta lähteneen harrastustakuun kautta jokaiselle lapselle ja nuorelle puolestaan taataan yksi mieluisa harrastus. Mielekkään vapaa-ajan mahdollistaminen nuorille on merkittävä keino syrjäytymisen ennaltaehkäisemisessä. 

Tukitoimintoja- ja palveluita tarvitaan, mutta parasta sosiaaliturvaa on se, että nuoret saavat töitä ja koulutuksen. Tämän tavoitteen eteen hallitus on aloittanut koulutuksen uudistuksen kaikilla asteilla, joista yksi tärkein on ammatillisen koulutuksen reformi. Sillä pyritään ehkäisemään koulutuksen keskeyttäminen ja vähennetään nuorisotyöttömyyttä. Lisäksi nuorisotyöttömyyden ja eriarvoistumisen ehkäisemiseksi koulutustarjontaan lisätään kuluvana vuonna 1000 opiskelijavuotta (9,4 milj€). Nämä lisäpaikat kohdennetaan erityisesti työttömille tai työttömyysuhan alla oleville nuorille.

Kokoomuksen tärkeänä tavoitteena on taata maksuton osa-aikainen varhaiskasvatus kaikille lapsille. Helsinki teki tähän liittyen jo oman avauksensa ja tarjoaa ensi syksystä alkaen maksuttoman varhaiskasvatuksen (20 tuntia viikossa) kaikille alle viisivuotiaille. Tällä päätöksellä halutaan pysäyttää eriarvoistuminen ja ennaltaehkäistä myöhemmät ongelmat lapsen elämässä. Panostamalla laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen luomme nuorten tulevaisuudelle vankan pohjan. Työ varhaiskasvatuksen puolesta tulee vielä jatkumaan. Mikään hallituksen päätös tai linjaus ei kuitenkaan voi korvata läheistä ihmistä. Hyvinvointiyhteiskunta tukee hyvinvointia, mutta ei korvaa perhettä ja ystäviä. Jokaisella meistä on vastuu omista lähimmäisistämme.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (8 kommenttia)

Juha Hämäläinen

Julkisella sektorilla on määrättömästi tekemätöntä työtä, jolle ei löydy budjettirahaa.

Jos katsomme sossun tukirahat yksinkertaisesti yhteiskunnan maksamaksi palkaksi niin nuoret ja kaikenikäiset työttömät voidaan helposti ohjata valtion ja kuntien osoittamiin töihin vastikkeeksi saamistaan rahoista ja niiden suuruuden mukaan. Töitä on heti kymmenille tuhansille.

Ihan turhaa laittaa ketään hakemaan töitä, joita ei ole vaan osoitetaan töitä, joita on. Yksi työksi laskettava on kokopäiväinen opiskelu ammattiin tai tutkintoon.

Käyttäjän JuhaMakkonen1 kuva
Juha Makkonen

#!

Hämäläinen se vaan jaksaa jauhaa samaa potaskaa. Monettakohan kertaa tuot tämän "ideasi" julki perustelematta mitenkään kuinka se voisi käytännössä toimia?

Anteeksi voimakas kielenkäyttöni, mutta esität "ideasi" perustelematta jo ties kuinka monennen kerran.

Juha Hämäläinen

Kuules kaima, olen niin monta kertaa selostanut juurta jaksain, etten enää viitsi. Asia on niin yksinkertainen järjestää, ettei se vaadi muuta kuin asennemuutoksen poliitikoista aloittaen.

Kun saa rahaa niin tekee sitä vastaan työtä, joka osoitetaan. Helppoa, koska koko ajan maksetaan rahaa tyhjää vastaan, vaikka töitäkin on osoittaa.

Ja käännä se nuppisi jo oikeinpäin.

Käyttäjän JuhaMakkonen1 kuva
Juha Makkonen Vastaus kommenttiin #4

#4

Kuules kaima, olen niin monta kertaa selostanut juurta jaksain, etten enää viitsi.
.................

Ajattelit sitten tällä kertaa olla vastaamatta tällä tavalla.

Herra Hämäläinen, työllisyys ei lisäänny sillä tavalla, että avoimiin paikkoihin ei saa hakea työssä olevat.

Juha Hämäläinen Vastaus kommenttiin #5

Mietis nyt vähän. Kyse ei ollut avoimista paikoista. Kyse oli töistä julkisella sektorilla, joihin ei ole budjettia palkata ketään avoimella haulla.

Ehdotin, että sossutuet mielletään tuoksi puuttuvaksi palkaksi, jota vastaan yhteiskunta teettää töitä ja osoittaa työt. Tässä ei ole ajatus, että sadat hakevat yhtä paikkaa vaan yhtä työtä tarjotaan parille työttömälle kerrallaan.

Nuoretkin ihmiset ovat Suomessa niin kaavoihin ja termeihin kangistuneita, että muutosoptiot vaikea edes nähdä puhumattakaan että ne toteutetaan.

Käyttäjän JuhaMakkonen1 kuva
Juha Makkonen Vastaus kommenttiin #7

#7

Ehdotin, että sossutuet mielletään tuoksi puuttuvaksi palkaksi, jota vastaan yhteiskunta teettää töitä ja osoittaa työt
............

Voisitko kertoa käytännön esimerkin mitä työtä nuo työttömät tekisivät ja millä tuntipalkalla?

Käyttäjän TeppoSyvril kuva
Teppo Syvärilä

Moni nuori syrjäytettään yhteiskunnasta kannabiksen takia , se on järjetöntä.

Mika Sarivaara-Satta

Mikähän on ulkomaalaistaustaisten osuus?

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset