JAANA PELKONEN Tolkun ihminen

Ihmisoikeudet eivät ole mielipidekysymyksiä

Ihmisoikeudet eivät ole mielipidekysymyksiä, eivätkä ne ole kenenkään yksinoikeus. Ihmisoikeudet kuuluvat tasapuolisesti ihan kaikille. On lainsäätäjien tehtävänä huolehtia siitä, että kaikkia yhteiskunnan jäseniä koskevat samat oikeudet. Ihmisten juridinen tasa-arvoisuus ei voi olla asenteista kiinni.
 
1.3.2017 voimaan astuvan tasa-arvoisen avioliittolain hyväksyminen eduskunnassa viime hallituskaudella oli tärkeä askel kohti yhdenvertaisempaa ja suvaitsevampaa yhteiskuntaa. Nyt on tärkeää jatkaa ajasta jääneiden lakien uudistamistyötä siten, että yhdenvertaisuutta loukkaavat epäkohdat korjataan. Erityisesti äitiyslain ja translain uudistamisten suhteen eletään jo yliajalla. Kysymys on sellaisista uudistuksista, joilla ei ole minkäänlaista vaikutusta valtaväestön elämään, mutta nämä muutokset ovat hyvin merkittäviä sille joukolle, joiden elämää ja arkea nykyisen lainsäädännön epäkohdat haittaavat ja joiden ihmisoikeuksia loukataan.
 
Translakiin ja äitiyslakiin tarvittavat muutokset eivät edellytä pitkää lainvalmistelua – teknisesti epäkohdat ovat tiedossa ja niiden ratkaisemiseksi on olemassa lakiehdotukset.
 
Nykyinen translaki on uudistettava siten, että se kunnioittaa henkilön itsemääräämisoikeutta. Vaatimukset henkilön steriloinnista ja mielenterveysdiagnoosin tekemisestä ovat ihmisarvoa alentavia ja loukkaavia, ja ne tulee poistaa laista. Nykyinen laki edellyttää myös kahdeksantoista vuoden ikää ennen toimenpiteitä, mikä asettaa nuoret heikompaan asemaan. Koettua sukupuolta vastaava juridinen sukupuoli on saatava vahvistettua aiempaa helpommin. Nopea, saavutettava ja avoin prosessi juridisen sukupuolen vahvistamisessa ehkäisee syrjintää, kunnioittaa yksityisyydensuojaa ja luo perustan ihmisarvoiselle elämälle.
 
Äitiyslain uudistamiseen tähtäävä kansalaisaloite keräsi vaaditut 50 000 allekirjoitusta ja tulee eduskunnan käsittelyyn. Meidän päättäjien on nyt osoitettava oikeudentuntoa asenteiden ja mielipiteiden sijaan. On väärin, että tällä hetkellä naisparit joutuvat tekemään perheen sisäisen adoption, jolla tarkoitetaan vanhemmuuden vahvistamista koskien puolison lasta. Nykyinen aikaa ja hermoja vievä järjestely on naisparien kannalta kohtuuton, nöyryyttävä ja yksinkertaisesti turha. Lakimuutos mahdollistaisi vanhemmuuden tunnustamisen jo neuvolassa. 

Ainuttakaan hyväksyttävää tai pätevää perustelua sille, että ihmisiä kohdellaan lain edessä eri tavoin riippuen heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan, ei yksikertaisesti ole. Erityisesti lainsäätäjille ihmisten juridisen tasa-arvon on oltava itsestäänselvyys. Kyse ei ole omantunnon asiasta, vaan kyse on perusoikeuksista, yhdenvertaisuudesta, tasa-arvosta ja vapaudesta olla oma itsensä. Yhteiskunta, joka kohtelee kansalaisiaan lain edessä eri tavoin riippuen heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan, ei ole kehittynyt yhteiskunta.

Hoidetaan trans- ja äitiyslait kuntoon!

Jaana Pelkonen
Saara-Sofia Sirén
Kirjoittajat ovat Kokoomuksen kansanedustajia ja eduskunnan HBLTI-ryhmän jäseniä 

Kirjoitus julkaistu Turun Sanomissa 24.8.2016 http://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/2758124/Ihmisoikeudet+eivat+ole+...

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (10 kommenttia)

Käyttäjän SuviTarkkanen kuva
Suvi Tarkkanen

Äitiyslaki antaa nyt viestin: jos katkaiset lapselta siteen hänen biologiseen isäänsä (käyttämällä luovutettuja lahjasukusoluja), saat palkinnoksi oikeuden tähän lapseen automaattisesti ja ilmaiseksi, mutta jos on olemassa pienikin mahdollisuus nimetä lapselle oma isä (lapsen alkuunsaattaminen klinikoiden ulkopuolella), niin joudut käymään läpi nöyryyttävän ja kalliin prosessin ansaitaksesi oikeuden tähän lapseen.

Yhteiskunta lähettää siis viestin, että naisparien kohdalla suositeltavin ja paras tapa hankkia lapsi on klinikoilla suoritettavat hedelmöityshoidot joissa käytetään luovutettuja lahjasukusoluja. Loogisesti tällainen viesti lisää luovutettujen sukusolujen käytön suosituimmuutta muihin vaihtoehtoihin nähden (vanhemmuuskumppanuus, apilaperheet), ja samalla myös edistää tätä eettisesti arveluttavaa miljardibisnestä. Lainsäädännön tulisi pikemminkin ohjata kansalaisia eettisesti kestäviin käyttäytymismalleihin, joissa ihmisoikeudet toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla kaikkien osapuolten kannalta, mutta erityisesti lasten kannalta, koska kaikessa lainsäädännössä on mentävä lapsen etu edellä.

Huomion arvoista on, että niiden lasten oikeudet tulevat turvatuiksi, joiden äidit nyt tässä tilanteessa päätyvätkin apilaperhemalliin. Oletetaan että adoptiota ei ole ehditty suorittaa. Jos lapsen biologinen äiti kuolee, säilyy lapsella vielä toinen virallinen vanhempi (isä), eikä lapsi joudu tuntemattoman huostaan (+ isä todennäköisesti on sen verran inhimillinen että säilyttää lapsen ja äidin puolison siteen ennallaan). Jos taas äideille tulee ero, säilyy lapsella tässäkin tapauksessa yhä vielä kaksi virallista vanhempaa. Ja eikö loogisempaa ja kaikin puolin käytännöllisempää olisi, että pikemminkin biologisen äidin mahdollinen uusi kumppani hakisi huoltajuutta? Apilamallissa lapsi myös automaattisesti perii kaksi vanhempaansa, tai jopa useamman vanhemman, mikäli SETA:n tavoite useammasta juridisesta vanhemmasta toteutuu. Tosin itse en useamman juridisen vanhemman mallia kannata, koska mahdolliset ristiriitatilanteet tulisivat turhan monimutkaisiksi. Sen sijaan huoltajien oikeuksia voisi laajentaa ainakin tapaamisoikeuden osalta.

Apilaperhe/vanhemmuuskumppanuusmalli on eettinen ja ekologinen myös siinä mielessä, ettei miesparin tai itsellisen miehen tarvitse turvautua ulkomailla tehtävään sijaissynnytykseen. Tilanne siis on monessa mielessä win-win, esim: 1) lapsi saa molempia sukupuolia olevat geneettiset vanhempansa jolloin verisukulaisuussuhteet lähtökohtaisesti säilyvät, 2) naispari (tai itsellinen nainen) saa lapsen, 3) miespari (tai itsellinen mies) saa lapsen, 4) jos käytetään koti-inseminaatiota, säästytään kustannuksilta ja hormonihoidoilta. Listaa voitaisiin jatkaa.

On sanottu, että biologinen alkuperämme on yksi olennainen elementti eksistentiaalisessa identiteetissämme, jonka peruskysymys on "Kuka minä olen?". Tämä identiteetti alkaa kehittyä jo lapsuudessa ja jatkuu koko elinkaaren ajan. Käsityksemme omista geneettisistä vanhemmistamme vaikuttavat identiteettiimme. On yksilöllistä millaisia reittejä pitkin kehitämme identiteettiämme elämämme varrella. Jotkut kokevat että ehyen identiteetin saavuttaminen vaatii esimerkiksi sukupuolenvaihdoksen, kun taas toisille se vaatii yhteyden molempiin geneettisiin vanhempiin ja muihin verisukulaisiin, osalle nimenomaan jo lapsuudesta alkaen. Monelle geneettisten siteiden merkitys nousee tärkeäksi vasta myöhemmällä iällä, tai kun itse saavat omia biologisia lapsia ja kokevat yhteyden lasten ja molempien biologisten vanhempien välillä.

Sanotaan: "Tärkeintä on rakastavat vanhemmat". Mitä sanoisitte, jos esimerkiksi transihmisiltä evättäisiin oikeus sukupuolenvaihdokseen tai sukupuoli-identiteettinsä ilmaisuun vetoamalla siihen, että heillä on rakastavat vanhemmat? Eikö siinä missä seksuaalivähemmistöillekin, myös muille ihmisryhmille tulisi lainsäädännöllisellä tasolla taata oikeus identiteetin rakentamiseen ja vahvistamiseen juuri itselle tärkeäksi kokemallaan tavalla, ja siten että kaikilla olisi tähän lähtökohtaisesti samanlaiset mahdollisuudet? Asiaa ei ratkaise pelkästään se, että ihmisellä on rakastavat vanhemmat, eihän?

Ennen hedelmöittymistä on osapuolten keskuudessa oltava vallalla yhteinen ymmärrys siitä että tulevalle lapselle annetaan synnyttyään mahdollisuus kasvaa molempien geneettisten vanhempiensa hoidossa (tai vähintäänkin molemmat geneettiset vanhempansa tuntien ja heitä tavaten siitä saakka kun lapsi asian ymmärtää ja sitä osaa toivoa ellei tämä jostain syystä ole oikeasti lapsen edun vastaista), ja molemmat geneettiset vanhemmat sitoutuvat tekemään parhaansa tämän oikeuden toteutumiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Kaikki muut tavat lapsen alulle panemiseksi ovat mielestäni eettisesti kestämättömiä.

Näen että äitiyslaki voimaan astuessaan lisäisi kansalaisten epätasa-arvoa nostamalla yhä useamman yksilön kynnystä ehyeen identiteettiin.

Käyttäjän Minnamaarialax kuva
Minna-Maaria Lax

Olet hallituspuolueen kansanedustaja. Kuka sitä translain käsittelyä panttaa? Miksei Kokoomus pistä asiassa toimeksi?

Timo Lehtonen

”Nyt on tärkeää jatkaa ajasta jääneiden lakien uudistamistyötä siten, että yhdenvertaisuutta loukkaavat epäkohdat korjataan.

Blogistin mielestä lainsäädännössä on siis yhdenvertaisuutta loukkaavia epäkohtia.

Missä asiassa/kohdassa lainsäädännössä on yhdenvertaisuutta loukkaava epäkohta (yksi tai useampi)?
Keiden yhdenvertaisuutta ja keihin verrattuna kyseinen epäkohta loukkaa?
Millä tavalla ja mihin perustuen se loukkaa yhdenvertaisuutta?

Yhdenvertaisuus: "Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan ihmisten samanarvoisuutta riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta tai vakaumuksesta, vammasta, mielipiteestä, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Yhdenvertaisuus on perusoikeus, josta säädetään mm. perustuslaissa, yhdenvertaisuuslaissa, rikoslaissa ja työsopimuslaissa. Perustuslaissa yhdenvertaisuuden periaatteella viitataan sekä syrjinnän kieltoon että ihmisten yhdenvertaisuuteen lain edessä."
Lähde: http://www.ihmisoikeuskeskus.fi/@Bin/2590936/Ihmis...

Timo Lehtonen

”Erityisesti äitiyslain ja translain uudistamisten suhteen eletään jo yliajalla. Kysymys on sellaisista uudistuksista, joilla ei ole minkäänlaista vaikutusta valtaväestön elämään, mutta nämä muutokset ovat hyvin merkittäviä sille joukolle, joiden elämää ja arkea nykyisen lainsäädännön epäkohdat haittaavat ja joiden ihmisoikeuksia loukataan.”

Blogisti ei mainitse mitä ihmisoikeuksia hän tuossa tarkoittaa eikä perustele millä tavalla ja mihin perustuen niitä hänen mielestään loukataan.

Mitkä ovat ne yksilölliset ihmisoikeudet, joita edellä olevassa tekstissä tarkoitetaan?
Millä tavalla ja mihin perustuen niitä loukataan?

Demokratiasanasto (OM, 2015): ”Ihmisoikeudet ovat alueellisessa tai yleismaailmallisessa kansainvälisoikeudellisessa sopimuksessa turvattuja perustavanlaatuisia oikeuksia, jotka sopijavaltiot ovat sitoutuneet turvaamaan oikeudenkäyttöpiirissään oleville ihmisille.”
http://www.termipankki.fi/ext/demokratiasanasto/ne...

Ihmisoikeusloukkaus: ”Ihmisoikeuksien vastaiset toimet (tai toimimattomuus) ovat ihmisoikeusloukkauksia. Usein käytetään muotoa ihmisoikeusrikkomus, joka pitää sisällään teon moitittavuuteen liittyvän vähättelevän arvioinnin. Räikeimmät ihmisoikeusloukkaukset ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia rikoksia (kuten rikokset ihmisyyttä vastaan).”
Lähde: http://www.ihmisoikeuskeskus.fi/@Bin/2590936/Ihmis...

Ihmisoikeudet: http://www.ykliitto.fi/yk70v/yk/ihmisoikeudet

Timo Lehtonen

”Nykyinen translaki on uudistettava siten, että se kunnioittaa henkilön itsemääräämisoikeutta. Vaatimukset henkilön steriloinnista ja mielenterveysdiagnoosin tekemisestä ovat ihmisarvoa alentavia ja loukkaavia, ja ne tulee poistaa laista.”

Kannattaa perehtyä voimassa olevaan asiaa koskevaan lakiin (563/2002) ja määräykseen (1053/2002) .
Niissä ei ole vaatimusta mielenterveysdiagnoosin tekemisestä.

Transsukupuolisuus on sukupuoli-identiteetin häiriö (tautiluokitus ICD-10) http://icd-codes.info/fi/V/F60-F69/F64.

Diagnostiset kriteerit ICD-10
F64.0 Transsukupuolisuus
A. Halu elää ja tulla hyväksytyksi vastakkaisen sukupuolen edustajana. Tavallisesti tähän liittyy toive saada kirurgista ja hormonaalista hoitoa oman ruumiin muuttamiseksi mahdollisimman samankaltaiseksi kuin toivottu sukupuoli.
B. Transseksuaalisen identiteetin kokemus on kestänyt vähintään kaksi vuotta.
C. Kyseessä ei ole muun mielenterveyshäiriön, esimerkiksi skitsofrenian oire tai kromosomipoikkeavuus.

Asiaa transsukupuolisuudesta http://timolehtonen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2087...

Timo Lehtonen

”Ainuttakaan hyväksyttävää tai pätevää perustelua sille, että ihmisiä kohdellaan lain edessä eri tavoin riippuen heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan, ei yksikertaisesti ole.”

Blogisti antaa tekstissään ymmärtää, että hänen mielestään ihmisiä kohdellaan nyt Suomessa lain edessä eri tavoin riippuen heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan. Hän ei kuitenkaan kerro asiasta yhtään esimerkkiä.

Minkä lain edessä ihmisiä kohdellaan nyt eri tavoin (ja millä lailla eri tavoin) riippuen heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan?

Esimerkiksi voimassa oleva avioliittolaki (234/1929), jonka mukaan vain mies ja nainen voivat solmia keskenään avioliiton, kohtelee kaikkia täysi-ikäisiä ihmisiä 100 % samalla tavalla riippumatta heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan. Jokaisella täysi-ikäisellä henkilöllä on Suomessa yhdenmukainen oikeus (jllek yksilölle kuuluva etu t. valta tehdä jtak) solmia tällä hetkellä avioliitto riippumatta siitä, onko hän hetero, homo, lesbo vai biseksuaalinen.

Timo Lehtonen

”On lainsäätäjien tehtävänä huolehtia siitä, että kaikkia yhteiskunnan jäseniä koskevat samat oikeudet.”

Blogisti mainitsee kirjoituksessaan erityisesti ns. ”translain” ja ”äitiyslain” (sellaista lakia ei ole).

Kirjoituksesta saa käsityksen, että blogistin mielestä ”translain” ja ”äitiyslain” asioita koskien kaikilla yhteiskunnan jäsenillä pitäisi olla samat oikeudet, mutta hänen mielestään nyt ei ilmeisesti niin ole.

Mikä oikeus tai mitä oikeuksia joltakulta nyt puuttuu asiaa koskien ja mihin perustuen puuttuu ja mihin perustuen ko. oikeus pitäisi olla olemassa?

Ilmaisu ”kaikkia yhteiskunnan jäseniä koskevat samat oikeudet” on outo, koska sana ”oikeus” tarkoittaa: jllek yksilölle kuuluva etu t. valta tehdä jtak.
Tuota ymmärrettävämpää olisi todeta, että ”kaikilla yhteiskunnan jäsenillä on samat oikeudet”.

Arto Jääskeläinen

Blogiteksti sisältää sekä perustelemattomia että perättömiä väittämiä. Samoin se sisältää vihervasemmistolaisia feministisiä näkemyksiä ja iskulauseita siinä määrin että on hämmästyttävää nähdä kirjoittajan puoluekannan olevan Kokoomus eikä jokin vihervasemmistolainen puolue (Vasemmistoliitto tai Vihreät).

Kirjoittaja ei ota lainkaan huomioon mitä Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on ilmoittanut tuoreessa päätöksessään:

Avioliiton pitäminen vain miehen ja naisen liittona ei ole syrjintää.

http://aitoavioliitto.fi/uutiset/ulkomaat/euroopan...

Päätös on tärkeä sillä se vie täysin pohjan vaatimukselta jolla sukupuolineutraalia avioliittolakia ajettiin.

Sen lisäksi kirjoittaja ei mainitse sanaakaan tuon spn-avioliittolain vakavista haitoista ja seurausvaikutuksista.

Spn-avioliittolaki tulee ilman pienintäkään epäilystä kumota kun asia tulee eduskunnassa käsittelyyn syksyllä.

Translakiin liittyen, kansanedustaja ei voi yht'äkkiä alkaa lääkäriksi vaatien että lääketieteellistä diagnoosia ei saa tehdä ja potilas päättäisi itse mikä häntä vaivaa. Idea on täysin absurdi käytännössä. Lääketieteellisen diagnoosin tekeminen ei ole ihmisarvoa alentavaa vaan ehdottoman tarpeellista kyseisessä tilanteessa.

Nuoria ei pidä sekottaa transasioissa kuten blogisti ehdottaa. On yleisesti tunnettu asia, että valtaosa nuorten identiteettiongelmista häipyy aikuisuuden saavuttamisen yhteydessä. Ennenaikaiset hoitotoimet olisivat vakava hoitovirhe.

Onko blogisti ajatellut sitä vaihtoehtoa että steriiliys voi seurata joka tapauksessa leikkauksen seurauksena ?

"Äitiyslaki": Jo nimi on täysin väärin ja laki on turha. Lienee selvää jo lapsen syntyessä kuka lapsen on synnyttänyt. Kun lain tarkoituksena on vain, että joku muu kuin lapsen oma äiti on myös lapsen huoltaja niin tuohon tarkoitukseen on jo olemassa oheishuoltajuus tai sisäinen adoptio.
Lain tarkoituksena ei olekaan korjata mitään todellista ongelmaa vaan poliittisin keinoin romuttaa ja vääristää perhekäsitystä. Jokaisella lapsella on vain yksi äiti joka on hänet synnyttänyt.

"...ihmisiä kohdellaan lain edessä eri tavoin riippuen suuntautumisesta..."
Perätön väittämä. Eri asiat ovat eri asioita. Erilaisuus ei tarkoita automaattisesti eriarvoisuutta.

http://artojaaskelainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2...

Jukka Mäkinen

Sääli että Peltonenkin sortuu tuohon feministien ja SETA'n valheelliseen "ihmisoikeus"-väittämään.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset