JAANA PELKONEN Tolkun ihminen

Nuorten tukeminen on kannattava sijoitus

Vuoden 2013 työssäkäyntitilaston mukaan Suomessa jäi toisen asteen koulutuksesta ja työelämästä syrjään noin 45 000 16 - 29 -vuotiasta nuorta. Tilastokeskuksen mukaan syyskuussa 2015 Suomessa oli työttömänä 53 000 15 - 24 -vuotiasta nuorta (työttömyysaste 17,9). Yksikin ilman opiskelu- tai työpaikkaa jäänyt nuori on liikaa. Meillä ei ole varaa menettää inhimillisesti, eikä kansantaloudellisesti ainuttakaan tulevaisuuden osaajaa, tekijää tai ajattelijaa.

Nuorten syrjäytymistä on pyritty viime vuosina ennaltaehkäisemään ja ratkomaan monin eri tavoin. Koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien 16 - 29 -vuotiaiden nuorten tukemiseksi keinoja etsinyt Yhteiskunnan syrjällä -hanke julkisti syyskuussa loppuraporttinsa. Tutkimuksen esittämien politiikkasuositusten mukaan nuorten matalan kynnyksen palvelu tarvitaan jokaiseen kuntaan, nuorelle tulee saada luottotyöntekijä ja yksi suunnitelma, nivelvaiheansoista on päästävä tuen jatkuvuuteen, toimeentulotuen sijaan tarvitaan tulevaisuustuki ja nuorten tukijärjestelmää on johdettava kokonaisuutena. Loppuraportista ilmenee, ettei kasautuneiden ongelmien kanssa yksin jäänyt nuori useinkaan saa tarvitsemaansa apua ja tukea. Hänen voi olla vaikea hahmottaa oikeaa palvelua tai auttajaa ongelmien ratkaisuun. Kaikki nuoret eivät myöskään selviydy yksin. Suuri riski syrjäytymiseen piilee siinä, että ollessaan useiden viranomaisten ja ammattilaisten tuen piirissä, nuoren kokonaisuus ei ole kenenkään tiedossa. Tällöin siirtyessään ikäryhmästä tai palvelusta toiseen, nuori saattaa pahimmillaan pudota avun parista kokonaan.


Sipilän hallituksen kärkihankkeena osaamisen ja koulutuksen osalta on viedä nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan. Tarkoitus on tukea nuoria syventämällä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä. Nuorisotakuun parhaat käytänteet kerätään kunnista ja toimivat mallit laajennetaan valtakunnalliseksi. Nuorisotakuusta kehitetään malli, jossa vastuu tukea tarvitsevasta nuoresta on yhdellä taholla. Syrjäytymistä ehkäistään takaamalla kaikille peruskoulun päättäville koulutus-, työ- tai kuntoutuspaikka. Nuorten mielenterveyspalveluita sekä etsivää nuorisotyötä ja työnetsijätoimintaa vahvistetaan. Nuorten palkkatukea ja Sanssi-korttia kehitetään työntekoon kannustavampaan suuntaan.

Yhden luukun palvelupisteet eli niin sanotut Ohjaamot on havaittu hyväksi toimintamalliksi nuorten auttamisessa. Ohjaamo-toiminta on tarkoitus laajentaa Ohjaamo-palvelupisteiden verkostoksi huhtikuuhun 2016 mennessä. Yhteensä 5 miljoona euroa maksava toiminta toteutetaan ESR-rahoituksen voimin seuraavan kolmen vuoden aikana. Toiminta on tarkoitus digitalisoida, sillä some tavoittaa nuorison parhaiten. Ohjaamo-toiminnalla yhteisötyö nuorta auttavien tahojen välillä on sujuvaa, eikä tietokatkoksia pääse syntymään. Nuori saa kokea vaikuttavansa ja siten myös sitoutuvansa yhdenmukaiseen ketjuun, jonka tarkoitus on saada hänen elämänsä raiteilleen. Nuoren pääsyä oman elämänsä hallitsijaksi auttaa luottamuksen saanut etsivä nuorisotyöntekijä, joka yhteen sovittaa ja tukee nuorta hänen tarvitsemiinsa palveluihin.

Nuorelle on tärkeää saada kokemus onnistumisesta ja kuulumisesta johonkin. Jos koulu ei suju, työ ja tekeminen sitä vastoin saattavat onnistua. Vahvistamalla työnetsijätoimintaa ja nuorten palkkatukea kehittämällä oppisopimuskoulutuksesta saattaa löytyä oma vahvuus ja osaamisalue. Nuori voi työllistää myös itse itsensä yrittäjyyden kautta. Tällöin on tärkeää löytää nuorelle yrittäjyyspaja, joka tukee toiminnan aloittamiseen. Yrittäjyyspaja tarjoaa nuorelle mentorointia ja yritysneuvontaa sekä taloudellista tukea starttirahan muodossa.

Nuorten auttamiseksi tarvitaan siis sekä monipuolisia että räätälöityjä toimia. Jokainen nuori, joka saadaan seisomaan omilla jaloillaan ja toimimaan osana yhteiskuntaa, on kansantaloudellisesti miljoonia säästävä ja yhteiskunnalle tuottava sijoitus. Puhumattakaan nuoren oman elämän rikastumisesta ja vahvistuvasta omanarvontunnosta. Jokainen nuori on tärkeä.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

Suomessa on 60 000 nuorta työttömänä,ja joka vuosi 6000 jää mielenterveysongelmien takia eläkkeelle,alle 30v.
Huostabisnes(keskusta,sdp,kokoomus)tuottaa syrjäytyneitä lapsia ja nuoria,itsemurhia ja koulun kesken jäämisiä.Siihen hallitus ja eduskunta satsaa yli 1,4 miljardia vuodessa,viimeisimmät arviot,koska salatusta bisneksestä ei julkisuuteen anneta tietoja.

2006 HUOSTABISNES MAKSOI VERONMAKSAJILLE 600-700 MILJOONAA,ELI SAMAN KUIN POLIISITOIMI,ESIMERKIKSI.

Kun huostabisnestä edelleen jatketaan,eikä laittomia huostaanottoja ole purettu,eikä niitä ole saanut tutkia isokenkäisten kielloista johtuen,voi tällaiset jeesustelut lopettaa.Kokoomus on leikannut lasten,vammaisten lasten,koulujen,nuorten ja perheiden palveluista jo oltuaan hallituksessa aiemmin.

Kun perheiden lailliset tukitoimet alettiin 1990 ajaa tarkoituksella alas,kuten muutakin sos-ja terveydenhoitoa,mielenterveydenpalveluja jne.jne.jotta saadaan ne yksityisten ulkolaisten konsernien kautta tuottamaan VOITTOA mukana hääriville on turha enää mainostaa itseään puheilla,koska teot on nähty.SOTE "uudistus"tähtää myös yksityistämiseen ja siellä ovat jo kieli pitkällä odottamassa nämä hyötyjät,jotka veronmaksajien rahoista saavat osinkonsa ja bonuksensa,veroparatiisien tileille.jne.

Tämä ns.nuorisotakuu,eli 90 "laman"aikana kehitetty pajatoiminta,uusine nimineen,on tutkimusten mukaan ollut yhtä tyhjän kanssa,nuorten ja työnantajien ääntä ei kuunneltu edes muutamia vuosia sitten tehdystä tutkimuksesta huolimatta,ja eun sisällä on rahat jääneet jakamatta nuorille tarkoitettuihin toimiin.Kokoomuksen,keskustan ja sdp:n onkin paras katsella peiliin mitä on tullut tehtyä perheille tässä viimeisten 20 vuoden aikana.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset