JAANA PELKONEN Tolkun ihminen

Isyyslaki on päivitettävä oikeudenmukaiseksi

Hallitus on valmistelemassa isyyslaista esitystä, joka saamieni tietojen mukaan ei sisällä äitiyden määrittymistä koskevia pykäliä, joiden avulla myös naisparin perheeseen syntyvän lapsen vanhemmuus voitaisiin tietyin edellytyksin vahvistaa, ilman tarvetta perheen sisäiseen adoptioon.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen nykykäytännön mukaan avoparien keskinäinen asema pitää olla oikeuskäytännön mukaisesti yhdenvertainen. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tehnyt useita ratkaisuja, joiden mukaan eri ja samaa sukupuolta olevia avopareja ei saa laittaa eriarvoiseen asemaan. Vuoden 2013 helmikuussa periaatetta laajennettiin tilanteeseen, jossa kyse oli perhelainsäädännöstä.

Suomi allekirjoitti 14.5.2014 kansainvälisen homo- ja transfobian vastaisen päivän konferenssissa (IDAHO Forum) yhdessä 16 muun eurooppalaisen maan kanssa sitoumuksen edistää aktiivisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia omissa maissaan. Allekirjoituksellaan Suomi sitoutui muun muassa ”poistamaan kaikki seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin liittyvät yksityis- ja perhe-elämän suojan toteutumisen esteet”. Julistuksessa todetaan, että seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvaa syrjintää ei voi perustella kulttuurisilla, perinteisillä tai uskonnollisilla arvoilla.

Jos hallituksen esitys isyyslaiksi toteutuu suunnitellun mukaisesti, naisparille syntyvän lapsen juridinen asemaa syntymästä lähtien tulee pysymään heikkona, jos esimerkiksi toinen vanhemmista menehtyy. Esitys asettaa naisparien lapset oikeusturvan kannalta eriarvoiseen asemaan verrattuna muihin lapsiin. Tätä ei voi hyväksyä.

Jätin eduskunnassa viime viikolla kirjallisen kysymyksen, jossa pyydän asiasta vastaavalta ministeriltä vastausta muun muassa seuraaviin asioihin.

Miten lapsen etu toteutuu hallituksen ratkaisussa jättää äitiyden määrittymistä koskevat pykälät pois hallituksen esityksestä isyyslaista? Mitkä ovat tehdyn ratkaisun vaikutukset naisparien lasten oikeusturvan kehittymiseen? Ja miten hallitus perustelee ratkaisuaan ottaen huomioon Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön?

Naisparien lasten ottaminen isyyslakiin ei muuttaisi yhteiskunnassa mitään institutionaalisesti eikä loisi uusia juridisia luokkia. Äitiyden vahvistamiseen liittyvät pykälät ovat jo olemassa olevaa lainsäädäntöä kaikissa muissa Pohjoismaissa ja useissa muissa Euroopan maissa. On aika päivittää isyyslaki tähän päivään ja ennen kaikkea oikeudenmukaiseksi.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Käyttäjän mikkonummelin kuva
Mikko Nummelin

Isyyslain tehtävä on myös suojata isän oikeutta tulla tunnustetuksi lapsen lailliseksi vanhemmaksi, vaikka hän ei lapsen syntymän hetkellä eläisi parisuhteessa lapsen äidin kanssa. Ei pidä olla niin, että lapsen äidin naispuoliso voisi ohittaa lapsen biologisen isän oikeudet, jos lapsi oli saanut alkunsa luonnonmukaisesti tai lapsen biologinen isä oli sukusoluja luovuttaessaan antanut luvan isyyden vahvistamiseen.

Jouni Nordman

Eli tarkoitetaanko tällä sitä, että naisparille tulisi isä oikeus ja mies parille äiti oikeus, joka on oikeudellisesti paljon vahvempi oikeus. Eli tämähän silloin vapauttaa lapsen oikeudesta biologisen isänsä tietojen saamiseen, sillä hänellä on jo kaksi vanhempaa, eli Se että nais parit saavat oikeuden isyyteen, vie lapselta oikeuden biologiseen perimäänsä. Tässä ongelma tulee perintötekijä tulevien sairausten seuraamisessa lapselle. Eli menettääkö lapsi oikeuden toiseen biologiseen vanhenpaansa, jolta saa myös puolet perimästään?

Jukka Mäkinen

Mitä ihmettä äitiyden määrittäminen tekee isyyslaissa? Äitiys määräytyy siinä vaiheessa kun lapsi syntyy. Kenties kannattaisi kokeilla lapsen tekemistä, niin tietäisi mistä äitiydessä on kysymys, eikä päästelisi tuollaisia sammakoita suustaan.

Kimmo Leino

Suomen "isyyslaki" on kuuma peruna Suomen "päättäjille" yhä tänäkin päivänä !

Oikeusministeriössä valmiina oleva "isyyslakiesitys" sisältää LEHTOLASTEN PERINNÖTTÖMYYS-pykälän ( mikäli on jo ehditty tehdä esim.yritysjärjestelyjä ns. "vanhojen"; aikaisemmin tunnustettujen lasten kanssa ..on HEIDÄN OIKEUSTURVANSA TAATTAVA )... eli aiemmin tunnustamattomista lapsista jotka ovat jääneet pois osituksesta SUOMEN OIKEUSLAITOKSEN TAKIA tulee tehdä perinnöttömiä ( tapaus Laakso ( KKO )) on mainittu suoraan "lain esitöissä".

KKO:n "päätös": "rahallisia asioita KKO ei kuitenkaan käsittele... eli asia piti jättää käsittelemättä; jotta voidaan suorittaa LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN KOSTO !

Suomen "perustuslaki" on muokattu mahdollistamaan tällainen toiminta: PL 118 § "Kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset ...Syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä Valtakunnanoikeudessa" ( vertaa EOA päätökseen 876/2/05 ( julki 20.12. 2007 .."poliisilla ei ole oikeutta suorittaa esitutkintaa kansalaisen sille ilmoittamassa presidentin- ja ministerinvastuuasiassa").

Olen itse tuon "kalataisen" rikosilmoituksen tehnyt 8.9. 2005 Porin poliisille, koska 2002 - 2005 "isyyslaista" puuttui eräissä tapauksissa aviomiesten haasteoikeus aviolapsiin nähden !

Nyt uusin "isyyslakiesitys" sanoo seuraava: rekisteröidyssä parisuhteessa parin lapset kuitenkin merkitään heidän lapsikseen rekisteröidyn parisuhteen perusteella.

Mutta homaparin lapsi ei voi olla kummankin biologinen lapsi.

YK:n Lasten oikeuksien sopimuksen mukaan lapsen kuitenkin tulee TIETÄÄ biologinen alkuperänsä ! Väitän Lapsiasianvaltuutetun eronneen koska "oikeusministeriö" vaati siltä "isyyslakiin" lausuntoa, JOKA JÄTTÄÄ HUOMIOIMATTA YK:n lasten oikeuksien sopimuksen.

Lisäksi rikottaisiin rikoslakia: Rekisterimerkintärikos: joka saattaa rekisteriin merkityksi tiedon; jonka tietää virheelliseksi syyllistyy rekisterimerkintärikokseen !

Miten oikeusministeriö voi valmistella lakia joka SALLISI RIKOLLISUUDEN ?

Olen 2006 tehnyt ihmisoikeusvalituksen EIT 24221/06; että Suomi ei halua noudattaa lainsäädännössään ja OIKEUSKÄYTÄNNÖSSÄÄN YK:n lasten oikeuksein sopimusta !

Mm. Traja Halosen ja Tuija Braxin "asetus" vastoin eduskunnan tahtoa 84/2009 "Yhdenvertaisuulain nojalla ei kuitenkaan ole haasteoikeutta perhepoliittisissa asioissa".

Miksi NYT setalaisille pitäisi saada jotakin sellaista; joka "lainsääädännöllä" ja OIKEUSKÄYTÄNNÖLLÄ on POISTETTU Lapsilta ja heteromiehiltä ?

Tuo 8.9. 2005 tehty RIKOSILMOITUS yhä odottaa toimenpiteitä Porin poliisilla !

Käyttäjän mikkonummelin kuva
Mikko Nummelin

Oikeusministeriö on julkaissut isyyslain uudistamisesta pitkähkön mietinnön, jossa naispareja koskevat asiat on käsitelty kappaleissa 1.4 (Vanhemmuusolettama) ja 1.5 (Muuhun kuin rekisteröityyn parisuhteeseen perustuva naisparin vanhemmuus). Mietintö osoittaa sinällään, että Jaana Pelkosen esiintuomia seikkoja on kyllä pohdittu.

Se, ettei naisparin yhteistä vanhemmuutta voi ehdotusten mukaan vahvistaa hedelmöityshoitojenkaan perusteella suoraan, lienee pitkälti kiinni siitä, etteivät hallituksessa istuvat Kristillisdemokraatit sellaista hyväksyisi.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset